Objednávka přepravy
 
Firma:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Mobil:
Fax:
Bankovní spojení:
Účet číslo:
Vyřizuje:
 
Přeprava
Z místa:
Do místa:
Druh nákladu:
Váha nákladu:
Místo nakládky:
Datum nakládky, čas:
Místo vykládky:
Datum vykládky, čas:
Příjemce:
Jiné požadavky:
Číslo objednávky:V tomto textovém rámečku si můžete zkontrolovat obsah odesílaného mailu. Pokud máte problémy s odesíláním, zkopírujte si obsah rámečku a pošlete ho na adresu doprava@deltatrans.cz sami.